POLSKA BEZ BARIER – 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie PROGRES starając się wyjść naprzeciw osobom niepełnosprawnym, uwzględniając potrzeby tych osób, wydało publikację – przewodnik Polska bez barier – 500 tras turystycznych … w systemie wielonarzędziowym w tym: Przewodnik drukowany, mapa turystyczna drukowana, prezentacja Flash na DVD (tu ok. 8 tys.. foto, panoramy 2D, lektor, filmy, mapy), strona WWW – www.bezbarier.info.pl oraz Aplikacja na telefony z androidem. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewodnik oprócz mapy i Pendriva będzie dzięki sieci dostępny non stop z możliwością korzystania przez telefon mobilny z androidem. Produkt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON.

Wierzymy, że ta publikacja jeszcze bardziej ułatwi wszystkim gościom, turystom planowanie pobytu, pomoże uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, a także przyczyni się do włączenia jak największej grupy osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w turystyce po Polsce.

Punktem wyjścia dla niniejszego opracowania było przedstawienie tras turystycznych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Z różnych względów, głównie wynikających z możliwości lokomocyjnych i kondycyjnych, inwalidzi nie zawsze mogą docierać do wszystkich miejsc. Ten qielonarzędziowy przewodnik ma przedstawić możliwości aktywnego i ciekawego wypoczynku oraz zachęcić do zwiedzania regionu Polski osoby niepełnosprawne, w tym dzieci a szczególnie „wózkowiczów”. Ma też pokazać walory turystyczne kraju.

Opisane trasy mają długość od 0,5 do 27 km i mogą być przemierzane pieszo, rowerem, na wózku inwalidzkim oraz trasy wodne kajakiem. Podawana długość tras obejmuje pętlę lub odległość tam i z powrotem. W opracowaniu tym odeszliśmy od wariantu zależnego od przestanków komunikacji (chociaż część tras takie możliwości stwarza) a ze względu na duży postęp w komunikacji samochodowej, postawiliśmy na transport indywidualny i grupowy (samochody, autokary nisko pokładowe i busy dla wózkowiczów). W związku z tym, że pojęcie osoby niepełnosprawnej jest bardzo pojemne i obejmuje wiele dysfunkcji staraliśmy się w tej publikacji opracować trasy ze szczególnym nastawieniem pod osoby na wózkach, dla których nawet stopień 5 centymetrowy może już być barierą. Trasy zamieszczone zostały zweryfikowane w terenie i można powiedzieć, że jeśli wózkowicz sobie poradzi to osoby z innymi dysfunkcjami także.

Wprowadziliśmy dla potrzeb publikacji stopniowanie trudności w skali 1-3 (*, **, ***), który wynika z drobnych niedogodności, długości trasy lub np. drobnych podjazdów i zjazdów.

Długość tras jest przybliżona i nie obejmuje niekiedy sugerowanych w opisach odcinków wariantowych. Natomiast w oznakowaniu dostępności tras, czyli występujących na nich pewnych przeszkodach dla osób niepełnosprawnych, przyjęliśmy graficzną ikonkę wózkowicza, osoby głuchoniemej, niewidomej, a gwiazdeczki są tożsame z następującą skalą utrudnień na trasie:

W – dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych, a więc także wózkowiczów.

* – łatwa, bez przeszkód. Wózkowicze mogą skorzystać samodzielnie

** – dość trudna, niekiedy wąska, nierówna, miejscami skalista, możliwe nieliczne stopnie. Dostępna dla wózkowiczów, ale pokonać ją mogą inwalidzi z lekkim lub niektórzy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub wsparciem i pomocą opiekuna.

*** – trudna, wąska, nierówna, skalista, dostępna tylko dla osób z lekkim, ewentualnie umiarkowanym, stopniem niepełnosprawności i z osobą towarzyszącą w pełni sprawną. Są to także trasy wodne,1, 2, 3, 4 dniowe, na których zawsze przy osobie z grup ON wymagany jest opiekun sprawny

Ten Multimedialny przewodnik przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w tym dla dzieci oraz seniorów. Ma pomóc, w wyborze najpiękniejszych, a równocześnie dostępnych dla osób niepełnosprawnych trasy turystycznych w Polsce.

Wybierając trasy, myśleliśmy także o ludziach w „jesieni życia” – seniorach, z których każdy z uwagi na wiek jest z reguły mniej sprawny. Chcemy aby ta Wielonarzędziowa publikacja pozwoliła poznać piękno regionu oraz by prowokowała, wbrew wiekowi ruszyć w plener i zasmakować turystycznej przygody. Powinna być inspiracją do aktywności ruchowej i rekreacji na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą tych wszystkich, którym zdrowie nie pozwala na duży wysiłek i wyczyn w ekstremalnych warunkach, a którzy chcą nadal korzystać z uroków natury.

Na tym Etapie Przewodnika wykonaliśmy podział na trasy wg powiatów, gdzie każdy powiat reprezentowany jest przez min. jedną trasę. Szczególny nacisk przy wyborze położono na te obiekty i miejsca, które są dostępne przede wszystkim dla wózkowiczów, dzieci i seniorów, osób niewidomych i głuchoniemych. Informacje oprócz przebiegu trasy, skrótowych danych historyczno – architektonicznych, zawierają dane teleadresowe punktów it. Zapraszamy na stronę www.bezbarier.info.pl

Tu można pobrać Przewodnik Polskie bez barier – 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych w formie aplikacji na telefon z Androidem i mapą Polski w wersji PDF z oznaczonymi trasami.

Mapa drukowana i DVD z prezentacją za kilka dni będą dostępne. Materiały będą także rozdawane na targach turystycznych w Polsce i na ITB BERLIN w 2017 roku.

Projekt realizowany w ramach konkursu: PFRON w 2016 r.

Tytuł projektu: Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego pt. POLSKA – bez barier – 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych w wersji wielonarzędziowej: drukowanej, na DVD, mapy, aplikacja i www.

Zapraszamy do przekazywania informacji osobom zainteresowanym

Autorzy: Stanisław Francuz, Marta Francuz, Marcin Francuz, Wiktor Francuz

Zarząd Stowarzyszenia PROGRES

Scroll to Top