Wspieramy młodych siatkarzy

Warsztaty z udziałem gwiazd siatkówki, nowoczesne rozwiązania treningowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, szkolenia trenerów oraz nabór uzdolnionej młodzieży do reprezentacji Dolnego Śląska. Dolnośląska Akademia Siatkówki to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt wspierający szkolenie młodych siatkarzy. Samorząd Województwa przeznaczył na ten program 200 tys. zł.


Wczoraj wicemarszałek Iwona Krawczyk, członkowie Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej zainaugurowali nowy projekt sportowy dofinansowywany z budżetu samorządu. Program realizowany przez Regionalny Związek Sportowy obejmuje szeroką grupę utalentowanych zawodników zrzeszonych w różnych dolnośląskich klubach siatkarskich.

Pilotażowy projekt Dolnośląska Akademia Siatkówki zadba o rozwój siatkarzy z naszego regionu. Obejmuje on realizację programu zajęć, konsultacji, treningów skierowanych do najbardziej utalentowanych zawodników i trenerów prowadzących szkolenie w piłce siatkowej na Dolnym Śląsku. Wierzę, że dzięki niemu nasza kadra wojewódzka wzbogaci się o nowe gwiazdy siatkówki – mówi wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Do działań w zakresie Dolnośląskiej Akademii Siatkówki należą:

1. Określenie ram współpracy z klubami i trenerami.
2. Organizacja specjalnych dni szkoleniowych z mistrzami sportu.
3. Organizacja szkoleń i warsztatów trenerskich.

4. Organizacja współzawodnictwa dla młodzieży o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

5. Organizacja dodatkowych warsztatów dla zawodników klubów Dolnego Śląska.

6. Zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu sportowego do szkolenia młodzieży.

7. Monitorowanie rozwoju młodzieży wybranych klubów województwa – pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego.

Scroll to Top