Wrocław buduje Aleję Wielkiej Wyspy

W przyszłym tygodniu Wrocławskie Inwestycje ogłoszą postępowanie przetargowe na budowę Alei Wielkiej Wyspy i mostu Wschodniego. To najbardziej wyczekiwana i oprotestowana, a w tej chwili najważniejsza dla Wrocławia inwestycja drogowa.

Inwestycja będzie realizowana z budżetu miasta, jej szacunkowy koszt wynosi 230 mln złotych. Ostateczną cenę poznamy jednak po wyłonieniu zwycięzcy przetargu. Postępowanie będzie prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert powinno nastąpić na przełomie 2017 i 2018 r., a podpisanie kontraktu – wiosną 2018 r. Wykonawca będzie miał kilkanaście miesięcy na przygotowanie projektu. Nowy 3,5-kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi powinien zostać otwarty na początku 2021 r.

– Największa trudność, czyli zdobycie decyzji środowiskowej już za nami. Jej uzyskanie zajęło nam 4,5 roku – powiedział na briefingu prasowym Zbigniew Komar, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

Aleja Wielkiej Wyspy połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. To inwestycja szczególnie ważna dla mieszkańców Wielkiej Wyspy, którzy zyskają połączenie z południem Wrocławia. Most Wschodni, który powstanie nad Odrą i Oławą, jest jedną z najbardziej potrzebnych i wyczekiwanych przepraw w mieście.

AWW w skrócie

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 r. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony 30 stycznia 2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31 lipca 2013 r. Zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 r. SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie stowarzyszenia wniosły skargi na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA 22 września 2014 r. utrzymało w mocy decyzję SKO. I tym razem stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego sadu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 r. – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 r.

W kwietniu 2016 r. Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową. Stąd decyzja o finansowaniu tej inwestycji z budżetu miasta.

Scroll to Top