Nowa formuła Mikrograntów

Dziś w Barbarze odbył się briefing prasowy , na którym przedstawione zostały założenia i cele wrocławskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw – Mikrogranty, który powstał z połączenia mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

W briefingu udział wzięli
Jacek Sutryk
 – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia 
Bartłomiej Świerczewski
 – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Wrocławia
Dominika Kawalerowicz
 – Zastępczyni Dyrektora Strefy Kultury Wrocław ds. programowych
Anna Bieliz
 – Koordynatorka programu Mikrogranty Strefy Kultury Wrocław
Kazimierz Szepiela
 – Przedstawiciel Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Kazimierz Szepiela – Umbrella

Wrocławski program wsparcia oddolnych inicjatyw, czyli nowa formuła Mikrograntów w 2018 roku

Wrocławski program wsparcia oddolnych inicjatyw to trzy rodzaje naborów dla trzech różnych grup odbiorców, ponad sto projektów w roku i jedna, wspólna marka. Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapraszają do udziału w nowej odsłonie Mikrograntów w 2018 roku – programu łączącego trzy inicjatywy wspierające aktywności mieszkańców Wrocławia. Pierwszy nabór rozpocznie się 1 marca.

Mikrogranty 2018 – trzy ścieżki

W 2017 roku przy wsparciu mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, w mieście pojawiło się ponad sto różnorodnych projektów na rzecz lokalnych społeczności. W tym roku trzy programy łączą swoje działania i zasoby. – Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać potencjał i energię, jaką przez ostatnie lata wytworzyli mieszkańcy miasta. Takie rozwiązanie doskonale wpisuje się w długoletnią strategię rozwoju kultury w naszym mieście, nad którą intensywnie pracowaliśmy w ostatnim roku – zapowiada Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

W jedności siła
Nabory w ramach ogólnomiejskich Mikrograntów skierowane będą do trzech różnych grup odbiorców. Osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz grupy młodzieżowe będą mogły zrealizować w tym roku łącznie ponad sto projektów o charakterze lokalnym. Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. – Pracując wspólnie i dzieląc się naszymi doświadczeniami, jesteśmy w stanie jeszcze bliżej współpracować z chętnymi do działania na rzecz swojego otoczenia wrocławianami. W dłuższej perspektywie udział w programie podnieść ma także ich kompetencje kulturotwórcze – mówi Dominika Kawalerowicz, Zastępczyni Dyrektora Strefy Kultury Wrocław ds. Programowych. Dzięki współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia dodatkowe wsparcie otrzymają również działania realizowane w miejscach powstałych w latach 2014-2018 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach Mikrograntów w 2018 roku zostaną zorganizowane trzy nabory: 1-15 marca, 1-15 maja i 1-15 września, które podzielone zostały na trzy, równolegle do siebie działające, ścieżki.

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych
To nabory skierowane do tych wrocławian, którzy nie należą do żadnej organizacji pozarządowej i często dopiero stawiają pierwsze kroki w działaniach projektowych na rzecz swojego lokalnego otoczenia. Ta ścieżka jest kontynuacją mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016 – inicjatywy organizowanej od 2014 roku w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzięki współpracy ze Strefą Kultury Wrocław wybrane projekty z czterech obszarów (Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Śródmieście) otrzymają wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto) oraz pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Mikrogranty to też tzw. „warsztat projektowy”, który skupia się na edukowaniu (Akademia Mikrograntów, czyli semestralne zajęcia szkoleniowe dla poczatkujących twórców) i sieciowaniu osób oraz grup realizujących swoje pierwsze projekty społeczne (Mikroagora – organizowane po każdym naborze spotkania ze zwycięzcami danej edycji). Regulamin i dokumenty ogłoszone zostaną 9 lutego na stronie internetowej programu, a także podczas spotkania informacyjnego.

Mikrogranty NGO
Ta ścieżka skierowana jest do młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności), których pracownicy  i członkowie chcą aktywnie i twórczo kształtować swoje otoczenie, ściśle współpracując z lokalną społecznością. Zespół Mikrograntów NGO – Fundacja Umbrella – dofinansuje wybrane projekty kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto, zapewni też wsparcie w kwestiach administracyjnych, prawnych, promocyjnych  i logistycznych. Dodatkowe szkolenia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania, zarządzania i zwiększania jakości działań oraz pracy zespołu, wykorzystywania lokalnych zasobów, a także pozyskiwania dodatkowych partnerów.

Mikrogranty młodzieżowe
Pomysły projektów w ramach Mikrograntów młodzieżowych zgłaszać mogą nieformalne grupy złożone z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia. Dofinansowanie pomysłów zgłaszanych przez młodzież na poziomie 1 tysiąca złotych brutto pozwoli młodszym, ale już aktywnym mieszkańcom Wrocławia, na realizację inicjatyw skierowanych nie tylko do podobnej im grupy wiekowej, lecz także dzieci, dorosłych czy seniorów. Prowadzone przez Fundację Umbrella Mikrogranty młodzieżowe mogą stać się przedsionkiem do zaangażowania w projekty ze ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz NGO.

Spotkania i konsultacje dla mieszkańców
O szczegółach każdej ze ścieżek oraz najbliższym naborze, który potrwa od 1 do 15 marca (regulaminie, szczegółowych terminach i zasadach współpracy), przedstawiciele Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella opowiedzą na odbywających się w lutym spotkaniach informacyjnych:

9.02, 17:30 | Barbara (ul. Świdnicka 8b) | Mikrogranty i Mikrogranty NGO
15.02, 17:30 | Sektor 3 (ul. Legnicka 65) | Mikrogranty
16.02, 17:30 | Sektor 3 (ul. Legnicka 65) | Mikrogranty NGO
19.02, 17:30 | Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 (ul. Sztabowa 98) | Mikrogranty
20.02, 17:30 | Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 (ul. Sztabowa 98) | Mikrogranty NGO
22.02, 17:30 | CBK FAMA (ul. Bolesława Krzywoustego 286) | Mikrogranty
23.02, 17:30 | CBK FAMA (ul. Bolesława Krzywoustego 286) | Mikrogranty NGO
26.02, 17:30 | Czasoprzestrzeń (ul. Tramwajowa 1/3) | Mikrogranty NGO
28.02, 17:30 | Czasoprzestrzeń (ul. Tramwajowa 1/3) | Mikrogranty

Więcej informacji o Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych: www.strefakultury.pl/mikrogranty. Dotychczasowe działania zrealizowane dzięki wsparciu programu: www.strefakultury.pl/mikrogranty/projekty.

Więcej informacji o Mikrograntach dla NGO: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyNGO. Dotychczasowe działania zrealizowane dzięki wsparciu programu Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw: www.wfmi.pl.

Więcej informacji o Mikrograntach dla nieformalnych grup młodzieżowych: www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe. Dotychczasowe działania zrealizowane dzięki wsparciu programu Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia: www.sektor3.wroclaw.pl/mbow.

Scroll to Top