Honorowy obywatel Wrocławia – wręczenie nagród

 

24. czerwca obchodzimy Święto Wrocławia oraz dzień patrona miasta św. Jana Chrzciciela.

Dziś, w Sali Wielkiej Starego Ratusza odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w czasie której osoby szczególnie zasłużone dla Wrocławia zostały uhonorowane odznaczeniami przyznawanymi przez Prezydenta Wrocławia i Radę Miejską Wrocławia.

Po raz pierwszy od dnia objęcia przez mnie obowiązków Prezydenta Wrocławia staję w Starym Ratuszu na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Staję z wielką radością i dumą. Dumą z Wrocławia, z pięknego i radosnego miasta, w którym żyjemy.” – powiedział na rozpoczęcie uroczystości Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – “Wrocław, który oglądamy, ma ponad 1000 letnią historię. A my, niezależnie od tego jakie piastujemy urzędy i jakie wypełniamy obowiązki, jesteśmy tylko uczestnikami pewnej sztafety. I w skali historii miasta nasza część biegu jest raczej krótka, epizodyczna. Ale tak jak w sztafecie – ostateczny wynik zależy od każdego z biegaczy. Od tego jak przejmą obowiązki od poprzedników i od tego jak przekażą je następcom. I, oczywiście, także od tego jak pobiegną sami… Nasi wyjątkowi goście współtworzą kolejną warstwę historii Wrocławia. Biegną w tej sztafecie wraz z nami. Rozwijają nasze miasto w przestrzeniach, w których obdarzeni są szczególnymi talentami. Patrzmy na nich, inspirujmy się, budujmy się ich pasją.”

“Dziś patrzymy na Wrocław nam współczesny, pełen ludzi, ich pasji i pomysłów. To o  nich właśnie mówią dzisiejsi wyróżniani nagrodami Wrocławia, panowie Józef Kazimierz Jagielski, Andrzej Kubler, Paweł Banaś, Andrzej Maria Turkiewicz, ale też zrzeszenia jak Regionalna Rada Olimpijska, czy Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Podobnie wyróżnieni Nagrodami Prezydenta Wrocławia, panowie Zbigniew Czwojda i Andrzej Ptak, pani profesor Małgorzata Młynarska, ale też Fundacja „Kierunek Przygoda” i firma Luxon LED. Pan prof. Roman Duda odznaczony Honorową Odznaką Wrocławia I stopnia i pani Olga Tokarczuk, wkrótce nowa honorowa obywatelka naszego miasta. Są Państwo, proszę nie gniewać się za to porównanie, pewnym przeglądem mieszkańców Wrocławia. Wyróżniamy Państwa za pasje, za ciekawe i wyjątkowe pomysły. Za to, ze służą Państwo swoimi zdolnościami Wrocławiowi, rozsławiając jego imię także poza granicami nie tylko samego miasta, ale i kraju. Wrocław jest Państwu za to wszystko bardzo wdzięczny” – dodał Jacek Sutryk

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” otrzymała Olga Tokarczuk – wybitna pisarka, poetka i felietonistka związana z Wrocławiem.

“Jestem zaszczycona, że mogę tu być z tak wspaniałymi ludźmi. Doświadczenia historii Dolnego Śląska jest inne niż górali z Podhala czy Małopolski. Dolny Śląsk stał się miejscem emigrantów, repatriantów z kresów a także innych dusz, które szukały tu schronienia. Wrocław to miasto niespokojnych dusz. Historia i specyfika Wrocławia nieustannie mnie fascynują. Jest dla mnie przywilejem, że mogę tu mieszkać i tworzyć. Traktuje ten tytuł jako wielki zaszczyt a jednocześnie pisarski obowiązek” – tak Olga Tokarczuk dziękowała za przyznany jest tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia.

Nagrody Wrocławia przyznano:

  • Pawłowi Banasiowi – historykowi sztuki, kulturoznawcy, twórcy działu sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu;
  • Józefowi Kazimierzowi Jagielskiemu – współtwórcy badań genetycznych we Wrocławiu za wszechstronne stosowanie nowych technologii w medycynie;
  • Andrzejowi Küblerowi – autorytetowi w dziedzinie anestezjologii i medycyny paliatywnej, wieloletniemu kierownikowi kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
  • Andrzejowi Marii Turkiewiczowi – społecznikowi, wolontariuszowi za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wrocławia;
  • Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu, Oddziałowi we Wrocławiu – w 70. rocznicę istnienia ruchu numizmatycznego we Wrocławiu;
  • Regionalnej Radzie Olimpijskiej we Wrocławiu – za szczególnie aktywne przekazywanie młodym ludziom uniwersalnych wartości.

 Nagrody Prezydenta Wrocławia przyznano:

Zbigniewowi Czwojdzie – za tworzenie legendy polskiej muzyki jazzowej.

Małgorzacie Młynarskiej – za działania na rzecz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami.

Andrzejowi Ptakowi – za pracę na rzecz osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie.

Fundacji „Kierunek Przygoda” – za tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Luxon LED – za budowanie pozycji Wrocławia w sferze biznesu i promowanie lokalnej przedsiębiorczości.

Złotą Odznakę Honorową Wrocławia Wratislavia Grato Animo – „Wrocław z wdzięcznością” otrzymał Roman Duda – za postawę społeczną oraz działalność na rzecz Wrocławia.

Honorowe Obywatelstwo Wrocławia – Nadawane jest przez władze miejskie w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla Wrocławia. Dawniej tytuł przyznawano osobom piastującym wysokie urzędy, przede wszystkim politykom i wojskowym. Tytularne obywatelstwo otrzymywały niejednokrotnie osoby spoza Wrocławia m.in. politycy, uczeni, literaci i artyści. Niektórzy z nich urodzili się lub zmarli we Wrocławiu.

Po raz pierwszy Rada Miejska Wrocławia przyznała tytuł honorowego obywatela miasta w 1870 roku. Otrzymał go Carl Ludwig August baron von Ende, starosta powiatu ziemskiego wrocławskiego. Do 1933 roku uhonorowano 24 osoby, m.in. niezwykle zasłużonego dla Wrocławia nadburmistrza Georga Bendera oraz pisarza Gerharda Hauptmanna, laureata Nagrody Nobla z 1912 roku.

W 1993 roku Rada Miejska Wrocławia ustanowiła tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus. Jako pierwszego uhonorowano nim prof. Alfreda Jahna, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968.

Nagrody Miasta Wrocławia

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 roku ustanowione zostały trzy wyróżnienia: tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus – przyznawany osobom odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Wrocławia, Nagroda Wrocławia – przyznawana przez Radę Miejską na wniosek Komisji Nominacyjnej (do 2002 roku Rady Nominacyjnej) osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia – przyznawana po zasięgnięciu opinii Komisji Nominacyjnej osobom i instytucjom za działalność i osiągnięcia w mijającym roku.

Scroll to Top