Złoty Tukan wylądował

 Grand Prix – Złoty Tukan oraz 25 tys. zł – przypadł w udziale

Ralphowi Kaminskiemu. Nagrodę wręczył Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Ralph Kaminski otrzymał także: Tukana Publiczności, nagrodę widzów obecnych na Koncercie Finałowym, którą wręczyła reprezentantka publiczności, Agnieszka Trebenda, nagrodę Radia RAM w postaci koncertu RAM Session – wyróżnienie to wręczyła Monika Jaworska, szefowa Radia RAM, a także nagrodę Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonica w wysokości 3 tysięcy zł wraz z zaproszeniem do udziału w Festiwalu Rock & Chanson w Kolonii, którą wręczył prezes Towarzystwa, Zbigniew Kossak von Glowczewski.

Zdjęcia Mariusz Kunicki

 

Scroll to Top