RUSZA FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak ogłosił nabór wniosków w ramach rządowego programu Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. W tym roku dofinansowanie dla dolnośląskich samorządów na tworzenie nowych linii autobusowych wyniesie ponad 20 mln zł.

Dofinansowanie  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotyczy linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Wśród kryteriów, na podstawie których Wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych.

Szczegółowe informacje: https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15663,Nabor-do-rzadowego-programu-Fundusz-Rozwoju-Przewozow-Autobusowych.html

Scroll to Top