Polska na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie

Degustacje specjałów i bitwy rycerskie


Łącznie 55 wystawców reprezentowalo Polske na tegorocznej Międzynarodowej Giełdzie Turystyki (ITB) w Berlinie, ktore zafundowalo zwiedzajacym wiele milych i ciekawych niespodzianek. Podczas trzech dni targowych Polska Izba Turystyczna organizowala regularnie swoje prezentacje. Na przykład restauracja „Pod Aniolami” zaoferowala tradycyjne kulinarne specjalnosci z Krakowa. A „Moc wody” zaprezentowało Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis z Wrocławia. Ròwniez z miasta Wrocławia, Centrum Historyczne w lokalnej zajezdni tramwajowej dało wgląd zwiedtzajacym w jego pracę. W ramach średniowiecznych tradycji opolskich przeprowadzono walki rycerskie w oryginalnych kostiumach.

Aktywną turystykę i historię przedstawiła Regionalna Organizacja Turystyki Warmii i Mazur, z możliwością zwiedzenia wielu zamków i pałaców, jak np.w Rezel, Ryn, Kwidzyn. Każdy, kto wczesniej na lekcji historii nie zwrócił uwagi, mògl sie przyjrzeć odgrywanym bitwom z czasów wcześniejszych w okresie letnim, zeby przypomniec do swojej pamieci,szkolna historię na wyższym poziomi. W taki oto sposob zachecali i zalecali przedstawiciele Regionalnego Biura Turystyki.

Nie dla zwiedzających ze słabymi nerwami odbyly sie demonstracje „Operacja Boyen” z I-ej Wojny Swiatowej lub Sredniowiecznego Festiwalu z Ryn z rekonstrukcją bitwy napoleńskieiej w 1807 r.

Nie chodzi o gloryfikację. To nic nie zmienia, historia była taka, jaka była ”, mówi nota. Niektóre reprezentacje zostaly w satyryczny spoob przedstawione, zrekonstruowane.

Alternatywy dla turystyki masowej

Nie zabraklo trendu ekologicznej turystyki rowerowej, gdzie Polska podąża w ostatnich latach, podobnie jak inne kraje europejskie, rozwijajac systematycznie swoje ścieżki rowerowe.

W tym kontekście General German Bicycle Club zaprosił na spotkanie informacyjne, zebyw ten sposob mòc zaprezentować „Travelbike Radreise-Analyse 2019”. Przecież prawie 80 procent Niemców jeździ rowerem regularnie lub sporadycznie, a wielu rowerzystów z Polski skorzystało z okazji, by zwiedzić Niemcy wlasnie na rowerze. Wszystko o turystyce przedstawiało Niemieckie Stowarzyszenie Turystyczne pod hasłem „Przyroda jako źródło mocy”.

Podczas dni odwiedzających targi były też dźwięki krytyczne. “Fora” dyskusyjne rozmawiały również o negatywnych aspektach masowej turystyki,jak na przykład o celach stałego rozwoju branży turystycznej pomimo jej wpływu na środowisko. Są więc zatłoczone miejscowości turystyczne, w których wczasowicze są częściej uważani za przekleństwo. Pojawiło się pytanie, czy współczesna turystyka masowa rzeczywiście służy międzynarodowemu zrozumieniu. Podobnie omówiono wysokie zanieczyszczenie CO2 powodowane przez podróże lotnicze, drastyczne zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie morza pozostałościami tworzyw sztucznych.

Zadano pytanie: czy możemy podróżować w ten sam sposób w przyszłości, jak w przeszłości?

W sumie około 10 000 wystawców z 181 krajów zaprezentowało swoje oferty podróży dla 160 000 odwiedzających, w tym 113 500 odwiedzających targi w 26 halach.

Volker Voss (Berlin)

Lektorat tlumaczenia na j.polski Krystyna Jesse (Berlin)

Spezialitätenverköstigung und Ritterkämpfe

Polen auf der Internationalnen Touristenmesse in Berlin

Mit insgesamt 55 Ausstellern war Polen auf der diesjährigen Internationalen Touristmusbörse (ITB) in Berlin vertreten und wartete mit vielen Überraschungen auf. Während der drei Fachbesuchertage veranstaltete das polnische Fremdenverkehrsamt regelmäßig Präsentationen. Beispielsweise offerierte das Restaurant “Pod Aniolami” traditionelle kulinarische Spezialitäten aus Krakau. Die „Kraft des Wassers“ präsentierte das Wasser-Wissenszentrum Hydropolis aus Wrocław, ebenso aus Wrocław gab das Geschichtliche Zentrum im dortigen Straßenbahndepot einen Einblick in seine Arbeit. Im Rahmen mittelalterlicher Traditionen aus dem Oppelner Land wurden Ritterkämpfe mit original Kostümen vorgeführt,

Aktivtourismus und Historisches präsentierte die regionale Tourismusorganisation von Ermland und Masuren, mit der Möglichkeit, die vielen Schlösser und Burgen zu besichtigen, beispielsweise in Rezel, Ryn, Kwidzyn. Wer im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat, kann sich während der Sommerzeit die nachgestellten Schlachten früherer Zeiten anschauen, um das Geschichtswissen wieder auf einen höheren Stand zu bringen, empfiehlt der Vertreter des regionalen Tourismusamtes. Nicht für Besucher mit schwachen Nerven sind die Vorführungen der “Operacja Boyen” aus dem 1. Weltkrieg oder das Mittelalterfest auf Ryn mit der Nachstellung der napolonischen Schlacht von 1807. „Es geht nicht um Verherrlichung. Es ändert nichts, die Geschichte war eben, wie sie war”, so der Hinweis. Einige Darstellungen sind auch eher in satirischer Form nachgestellt.

Alternativen zum Massentourismus

Auch Polen folgt dem internationalen Trend, umweltschonenden Fahrradtourismus anzubieten und hat dafür in den letzten Jahren, wie auch andere europäische Länder, die Radwege weiter ausgebaut. In dem Zusammenhang lud der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club zur einer Infoveranstaltung, um die „Travelbike-Radreise-Analyse 2019“ zu präsentieren. Immerhin fahren fast 80 Prozent der Deutschen regelmäßig oder gelegentlich mit dem Rad. Viele Radler aus Polen nutzten auch die Möglichkeit, Deutschland per Rad zu erkunden. Alles rund ums Wandern präsentierte der Deutsche Wanderverband, unter dem Motto: „Die Natur als Kraftquelle“

Während der Fachbesuchertage gab es auch kritische Töne. Auf Diskussionsforen wurde auch über negative Seiten des Massentourismus berichtet, beispielsweise über die ständigen Wachstumsziele der Tourismusindustrie trotz der Umweltbelastung. So gibt es überfüllte touristische Destinationen, wo die Urlauber eher als Fluch betrachtet werden. Es wurde die Frage gestellt, ob der moderne Massentourismus tatsächlich der Völkerverständigung diene? Ebenso wurde die hohe CO2-Belastung durch Flugreisen, der Kimawandel und die Meeresverschmutzung durch Plastikrückstände diskutiert. Es wurde die Frage gestellt, können wir in der Zukunft noch so verreisen, wie in der Vergangenheit?

Insgesamt stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Angebote rund ums Reisen den 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern in 26 Hallen, vor.

Volker Voss, (Berlin)

Scroll to Top