Polonijny Koncert Noworoczny w Berlinie

Na zdj.  Ferdynand Domaradzki – przewodniczący Polskiej Rady

W niedzielę dnia 21.01.2018 roku o godzinie 17-tej po raz kolejny odbył się w Berlinie KONCERT NOWOROCZNY z uroczystą polonijną galą o nazwie: “Najlepszy z Najlepszych”.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Niemczech oraz Polska Rada – Związek Krajowy w Berlinie byli organizatorami tego koncertu, który przygotowali dla berlińskiej Polonii, która liczy obecnie ponad 80 000 osób.

W sali Erst-Reuter (Ernesta Reutera) przy ratuszu w dzielnicy Reinickendorf- leżącej w północnej części miasta, jednej z większych dzielnic Berlina odbyła się gala „Najlepszy z Najlepszych” . Wyróżnienia przyznano Polakom, którzy wyróżnili się szczególnymi zasługami w działalności na rzecz Polonii berlińskiej i niemieckich mieszkańców Berlina, pogłębiając w ten sposób przyjaźń Polsko – Niemiecką.

Koncert Noworoczny 2018 otworzył oficjalnie witając serdecznie zaproszonych gości moderator tego wieczoru Wojciech Sowiński zapraszając na podium prezesa Polskiej Rady pana Ferdynanda Domaradzkiego, mieszkańca Berlina od 1982 r.

Zastępca Ambasadora RP w Berlinie pan Janusz Styczek, z duma i wielkim uznaniem podziękował przewodniczącemu Polskiej Rady F. Domaradzkiemu za zaproszenie i Polonii Berlińskiej za tak liczne przybycie na tę uroczystość. Przekazał nam też wiadomość, ze Polska wśród krajów Unii ma w tej chwili najmniejszą ilość bezrobotnych, ze polska gospodarka rozwija się dynamicznie, na co również my Polonia z wielkim zaangażowaniem pracujemy.

Po wystąpieniu vice ambasadora Janusza Styczka na podium został zaproszony polityk miasta Berlina, prezydent Parlamentu “Landu” /regionu/ Berlin pan Ralf Willand, który został owacyjnie przywitany przez wszystkich obecnych. Stwierdził, że my Polacy jesteśmy drugim obok Francji wyjątkowym, szczególnym i wielkim sąsiadem Niemiec, którego naród Niemiecki i jego władza darzy szczególną przyjaźnią i zaufaniem. Wspomniał wspólne cele poczynając od projektu typu wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej, /Jugendaustausch/,poprzez w dużym tempie rozwijającej się turystyki do współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi narodami.Te projekty przyczyniają się do pogłębiania pokoju, przyjaźni, solidarności i zrozumienia miedzy Polską a Niemcami. Wyrażał się z dużym niepokojem o sytuacji w części wschodniej Ukrainy.Wspominał również z uśmiechem cudowną gościnność Polaków w czasie jego ostatniego pobytu w Polsce i stwierdził, ze po takich spotkaniach należałoby częściej odwiedzać studio fitness. Wiele mówił o Wspólnocie Europy-Unii, ze jesteśmy jedną rodziną i nikt nie powinien myśleć, żaden członek Unii. To jest wielka odpowiedzialność ale i wielki zaszczyt być członkiem Unii Europejskiej. Muzyka, sztuka, nie wspominając o sporcie łączą nasze obydwa kraje. Polacy są bardzo dużą i zauważalną tutaj “cegiełką” biorącą czynny aktywny udział w życiu tego miasta Berlina, pięknej stolicy Niemiec.

Wspomniał dobrze znane nam nazwiska takie jak Robert Lewandowski, Łukasz Podolski, oraz że Niemcy są dumni mając u siebie tych sportowców.

Na koniec swojego przemówienia złożył wszystkim obecnym na sali życzenia noworoczne i podziękował organizatorom za zaproszenie na tę imprezę.

 

Na zdj. Drugi od lewej Marek Szlachcic, Agata Koch, Piotr Świderski

Ostatnim z zaproszonych gości był burmistrz dzielnicy Reinickendorf Pan Frank Balcer. Burmistrz stwierdził, że władze sa bardzo dumne z tej dużej ,odnowionej pięknie sali , gdyż nie każda dzielnica Berlina może się taką piękną salą pochwalić. Dla berlińskiej Polonii stała się ona ich “małym ,kulturalnym domem”, gdyż od wielu lat właśnie tutaj odbywają się polskie imprezy. Dzielnica Reinickendorf stała się miejscem zamieszkania dla wielu Polaków w Berlinie. Potrafią się oni szybko asymilować. Wielu fachowców lekarzy, inżynierów, informatyków, nie mówiąc o muzykach, rzemieślnikach i budowlańcach znalazło w Berlinie nowe miejsca pracy.

Ze strony polskiej na uroczystość przybyły dwie panie z Rady Krajowej Wspólnoty Polskiej. Głos zabrała pani Hanka Gałązka . Podziękowała za zaproszenie a w szczególności za kultywowanie polskich tradycji, kultury, słowa polskiego oraz nauczania dzieci i młodzieży języka ich przodków. Było wiele owacji, radości i oklasków na sali. Pani Hanka Gałązka na zakończenie swojego krótkiego wystąpienia, zacytowała słowa Henryka Sienkiewicza: ” Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca, bo jedno i drugie daje i wzmacnia nam życie”.

Prowadzący poprosił panią Małgorzatę Tuszyńską, vice przewodniczącą Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie na scenę .

Przyszedł czas na ogłoszenie wyników plebiscytu „Najlepszy z Najlepszych”. Wybrano trzech laureatów:

* Marka Szlachcica, prezesa i założyciela stowarzyszenia Rockinberlin e.V. patrz www. rockinberlin.pl,

* Agatę Koch, założycielkę i prezes stowarzyszenia “Sprach Cafe Polnisch e.V. , czyli Polska kafejka językowa w Berlinie, patrz : www. sprachcafe-polnisch.org

* Piotra Świderskiego, twórcę , współzałożyciela i prezesa klubu PTTK w Berlinie założonego w 2007 r.

Na zdj. Krystyna Jesse, Piotr Świderski, Elżbieta Lenik

Po półgodzinnej przerwie rozpoczął się koncert muzyczny grupy “Czarno Czarni” i zaczęła się zabawa. Śpiewaliśmy znane wszystkim utwory.

Czarno Czarni” nie byliby sobą gdyby nie zaprezentowali swojego stałego repertuaru, lata 60-te…No i zaczęło się romantycznie, nostalgicznie. Zrobiło się ciszej na sali, wspominaliśmy młodzieńcze “lata 60-te”. Piosenki “Augustowskie noce”, “Kasztany” przywoływały wspomnienia. Było świetnie i tak rodzinnie. Mogę stwierdzić, że KONCERT NOWOROCZNY z galą „Najlepszy z Najlepszych 2018” udał się wspaniale.

Tekst, wywiady: Krystyna Jesse

Zdjęcia, video, wywiady – Elżbieta Lenik, Volker Voss

Redakcja w Berlinie

Scroll to Top