Jelenia Góra tworzy klaster czystej energii

Zdjęcie  (od lewej) – Jacek Ryński – Wiceprezes Fundacji Polski Solar Holding, Jerzy Łużniak – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Filip Wiśniewski – Prezes Fundacji Polski Solar Holding

Powstał Jeleniogórski Klaster Energii Odnawialnej. To sposób na uzyskanie jak największej samowystarczalności energetycznej miasta oraz poprawę jakości powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej. Porozumienie podpisał Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, a także przedstawiciele firm Polski Solar S.A. oraz Maf Energy. To pierwsza inicjatywa o takiej skali nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w Polsce.

Klaster energii to lokalny system wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar jego działania nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Teraz, w ramach inwestycji związanych z Jeleniogórskim Klastrem Energii Odnawialnej, na terenie Jeleniej Góry możliwa stanie się produkcja energii z odnawialnych źródeł, na przykład ze słońca, geotermii czy odpadów.

Możliwość pozyskiwania czystej, odnawialnej energii jest dla Jeleniej Góry sprawą wyjątkowo istotną, stąd decyzja o naszym udziale w powstaniu klastra jest oczywista
– mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta. –
Fotowoltaika, bo na nią stawiamy przede wszystkim, pozwoli na częściowe zaspokojene zapotrzebowania na energię, bez żadnych ubocznych skutków dla środowiska, a przy okazji w optymalny sposób zagospodarujemy niektóre działki w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych zakładów budowanych od fundamentów. Klaster energetyczny nie jest jedynym naszym pomysłem na pozyskiwanie niekonwencjonalnych dawniej źródeł energii, ale każde, nawet najmniejsze uzupełnienie dostaw energii, eliminujące w dodatku zagrożenie dla środowiska, jest w sytuacji Jeleniej Góry nie do przeszacowania – dodaje.

W ramach klastra planowana jest m.in. realizacja Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra, czyli elektrowni fotowoltaicznej składającej się z blisko 30 tys. paneli. Będą miały 10 MW mocy. Wyprodukują około 10800 MWh energii rocznie. Inwestycja jest planowana na 26-hektarowej działce przy Trasie Czeskiej wydzierżawionej od miasta przez firmę Polski Solar S.A, a jej wartość szacowana jest na 37 mln zł netto.

Członkowie klastra chcą, aby w przyszłości energia wyprodukowana z odnawialnych źródeł zbliżyła się do poziomu zużycia energii w powiecie jeleniogórskim. Wszystko po to, by stał się on tak zwaną „wyspą energetyczną”, czyli uzyskał całkowitą samowystarczalność.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Jelenią Górą. Powstanie tutaj klastra znacząco przyczyni się do realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Dzięki temu polepszy się czystość powietrza, a wg wstępnych szacunków ceny energii dla mieszkańców mogą spaść nawet o 20% – mówi Jacek Ryński, wiceprezes Fundacji Polski Solar Holding.

Podobnego zdania jest Filip Wiśniewski, prezes firmy Maf Energy: – Zawarte właśnie porozumienie jest doskonałym przykładem tworzenia silnych lokalnych partnerstw, nastawionych na rozwój i współpracę. Źródła odnawialne i rozproszone to przyszłość sektora energetycznego. Dlatego tak ważna jest współpraca w tej dziedzinie – mówi

Przygotowaniem kompleksowej strategii rozwoju w ramach Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnej zajmie się Fundacja Polski Solar Holding. Rolą Fundacji, jako koordynatora, będzie także przygotowanie i zharmonizowanie realizowanych inwestycji w ramach klastra oraz rozwój i wdrożenie działań dystrybutora energii na lokalny rynek. Fundacja będzie także inicjować czynności badawcze i społeczne, związane z edukacją i zrównoważonym rozwojem. Z kolei firma Maf Energy będzie operatorem organizacyjnym, który zaprojektuje
i wybuduje niezbędne instalacje.

Zasady funkcjonowania lokalnych systemów zasilania, zwanych klastrami energii, reguluje znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej dalekosiężnym celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączona z dążeniem do osiągnięcia gospodarki nisko emisyjnej.

foto:Marcin Jagiellicz.

Scroll to Top