Nieproszony gość

„Siedemnastowieczny lwowski aptekarz radził, by w czasie epidemii czarnej ospy „unikać zmęczenia, głodu i powiewu wiatrów”. Pisał też, że należy unikać kobiet, bowiem „ są zawsze sposobniejsze do zachwycenia powietrza” i dlatego „ należy tę gadzinę z domu wysłać”. Efekty były jednak mizerne – „czarna ospa” atakowała wielokrotnie. Ostatni raz w Polsce w roku 1963. Zapraszamy na kolejną, fascynującą podróż w przeszłość z autorami Marcinem Bradke i Cezarym Buśko.

Scroll to Top