Polonia w Kaliningradzie

W ramach pracy dyplomowej na jednej z wrocławskich uczelni nasza dziennikarka Janina Pokazka pojechała do Kaliningradu / Rosja / historycznie – polski Królewiec / aby porozmawiać o sytuacji Polonii w obecnej sytuacji politycznej. Polonia w Rosji nie jest dyskryminowana jak to się dzieje na Białorusi. Jednak działania Polski bardzo dyskryminują tę Polonię. Nie mogą studiować w Polsce, nie są też zapraszani na międzynarodowe zjazdy Polonii. Jednak mimo chłodnego stosunku naszego rządu, pielęgnują polską tradycję i kulturę. Mamy nadzieję, że po zmianach politycznych w naszym kraju zrewidujemy swój stosunek do Polonii. Są oni ambasadorem polskości w każdym, nawet najodleglejszym zakątku naszej planety. I za to winniśmy im szacunek i pomoc.

Scroll to Top