Wrocławska firma wspiera budowy studni w Sudanie Południowym

„Pomoc jest możliwa dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw”, to jedno z wielu przesłań, jakie szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej kieruje do przedstawicieli biznesu. W filmie zrealizowanym w Sudanie Południowym znalazły się także osobiste podziękowania Janiny Ochojskiej dla firmy z Wrocławia.
Nie tylko eksperckie doradztwo finansowe, ale również społeczna odpowiedzialność biznesu są dla Futuro Finance niezbędnym czynnikiem rozwoju, co firma zdążyła wielokrotnie udowodnić dzięki wcześniejszym inicjatywom tj.: udzieleniem pomocy finansowej w remoncie szkoły w Zanzibarze czy wsparciem poszkodowanych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie.
Firma, na czele z prezes Agatą Brucko-Stępkowską – oficjalną ambasadorką biznesową Polskiej Akcji Humanitarnej, stale podejmuje inicjatywy na rzecz potrzebujących na świecie. Ostatnie działanie w ramach PAH-workingu (czyli idei wspierania przez biznes inicjatyw prospołecznych i akcji humanitarnych), było związane z zakupem specjalistycznej wiertnicy, dzięki której wrocławska spółka zapewniła dostęp do wody pitnej mieszkańcom Sudanu Południowego. „Bardzo dziękujemy i czekamy na nowe studnie” – mówiła Janina Ochojska, która osobiście przekazała swoje podziękowania kierownictwu Futuro Finance za pośrednictwem filmu, zrealizowanego w Afryce.
Scroll to Top