Pociągiem i tramwajem we Wrocławiu na Urbancard

Mamy to – porozumienie w sprawie honorowania Urbancard na kolei. Dziś prezydent Wrocławia, marszałek Dolnego Śląska, starosta powiatu ogłosili zawarcie porozumienia.

Porozumienie miałoby wejść w życie 1 siernia tego roku. Od sierpnia pociągi staną się ponownie – obok rowerów miejskich, tramwajów, autobusów środkiem do komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej we Wrocławiu.  

Tak jak gwarantowaliśmy równo dwa miesiące temu – jeśli wyborcy nam pomogą i doprowadzą do zmiany w samorządzie jedną z kwestii, które załatwimy najszybciej będzie sprawa honorowania biletu aglomeracyjnego. Wyborcy dokonali zmiany i deklaracja, którą podpisaliśmy wspólnie z radnymi miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi zostanie od 1 sierpnia zrealizowana w praktyce. W tej umowie uwzględniamy wszystkich czyli skorzystają z niej także pasażerowie z Wałbrzycha czy aglomeracji Wrocławskiej, którzy już od rogatek miasta będą mogli jechać na podstawie biletu Urbancard. Umowa jest więc szersza niż ustalenia które nie doszły do skutku w poprzedniej kadencji. – mówił prezydent Jacek Sutryk.

Na rozwiązaniu skorzystają ci sami pasażerowie, którzy korzystali w latach obowiązywania poprzedniego rozwiązania (nie ma tu ograniczenia)

Uprawnieni do przejazdu bezpłatnie na terenie miasta będą posiadacze Urbancard. Zarówno ci wsiadający we Wrocławiu jak i ci dojeżdżający spoza miasta. Do granic miasta obowiązywać będą ich własne bilety, zaś w mieście – posiadana urbancard. To pierwszy krok bo będziemy rozmawiać o wspólnym regionalnym bilecie na całą komunikację miejską – mówił marszałek województwa Paweł Gancarz.

Koleje będą też honorować wszystkie ulgi i prawo do bezpłatnych przejazdów jakie mają w MPK.

Co warto podkreślić: chcemy wszyscy, by w kosztach honorowania biletu aglomeracyjnego partycypowali wszyscy. 36 mln zł rocznie przekaże miasto Wrocław, 5 milionów złotych Urząd Marszałkowski, 1 mln. zł Starostwo Powiatowe. Być może do tego grona uda nam się jeszcze wciągnąć Stowarzyszenie Aglomeracyjne, stąd możliwe, że poziom partycypacji finansowej będzie niższy – dodawała wiceprezydent Renata Granowska, która ze strony miasta przygotowywała umowę i prowadziła pertraktacje finansowe.

Umowa będzie obowiązywać od 1 sierpnia co oznacza, że tegoroczny koszt dla miasta wyniesie to około 15 milionów złotych. Teraz radni miejscy – ale także wojewódzcy i powiatowi muszą na swoich sesjach zatwierdzić te środki. Wtedy będzie można formalnie podpisać umowę.  

Podstawowe założenia biletu:

·        bilet umożliwi podróżowanie przez pasażerów na terenie Wrocławia pociągami przewoźników regionalnych tj. Kolei Dolnośląskich i POLREGIO z biletami zakupionymi w ramach systemu URBANCARD oraz na podstawie ulg i uprawnień obowiązujących we Wrocławiu nadanych przez Radę Miejską Wrocławia,

·        umowa trójstronna: Miasto, KD, POLREGIO, finansowana z budżetów Miasta Wrocław, Samorządu Województwa i Powiatu Wrocławskiego

·        KTO SKORZYSTA Z ROZWIĄZANIA:

·        pasażerowie wsiadający i wysiadający we Wrocławiu na przystankach i stacjach kolejowych i wykonujący podróże wewnętrzne posiadający bilety i ulgi miejskie;

·        pasażerowie aglomeracyjni, którzy będą odbywać podróż spoza Wrocławia na podstawie biletu kolejowego zakupionego do stacji granicznej a następnie po Wrocławiu będą podróżować na podstawie biletu miejskiego oraz ulg i uprawnień miejskich.

·        Rodzaje biletów te same, które były honorowane w poprzednim rozwiązaniu (nie ma tu ograniczenia):

o        bilety czasowe: 24h , 48h , 72h i 168h,
o        bilety okresowe imienne, w tym z taryfy Nasz Wrocław: 7 dni, 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni, 365 dni, semestralne 4 i 5 miesięcy (za wyjątkiem biletów 30 dni, 4 i 5 miesięcy na 2 dowolne linie),
o        okresowe na okaziciela: 30 dni, 60 dni, 90 dni,
o        bilety pracownicze.

·        Kto bezpłatnie? Wszyscy którzy maja bezpłatne przejazdy obecnie w miejskich autobusach i tramwajach czyli m.in.:

– dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia,
– seniorzy od ukończenia 65 roku życia,
– honorowi krwiodawcy i pozostałe grupy które maja te ulgi w MPK

·        Urbancard w pociągu będzie obowiązywać na stacjach i przystankach kolejowych posiadających w nazwie „Wrocław” rozszerzone o przystanek kolejowy Iwiny, służący mieszkańcom osiedla Jagodno.

·        Ponowne wejście w życie rozwiązania: od 1 SIERPNIA 2024 r.

·        Umowa obowiązywać będzie do końca 2025 r. Taka data umożliwi przygotowanie formalne, zabezpieczenie dodatkowych środków na sesji lipcowej Rady Miejskiej Wrocławia na rok 2025 i 2026 (ostatnia płatność za XII 2025).

Scroll to Top