Nowy wiceprezydent Wrocławia

Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, powołał nowego zastępcę, który w strukturze Urzędu będzie jego pierwszym wiceprezydentem: Jakuba Mazura. – Mój nowy zastępca posiada bardzo dobre przygotowanie prawne oraz doświadczenie ekonomiczne. Doskonale będzie mógł je wykorzystać w pracy dla Wrocławia. Prezydent Mazur z uwagi na fakt bycia moim pierwszym zastępcą będzie mnie reprezentował, zastępował i koordynował wskazane przeze mnie przedsięwzięcia i projekty ważne dla Miasta – powiedział podczas spotkania z mediami prezydent Jacek Sutryk.

Jakub Mazur ma 41 lat, urodził się we Wrocławiu. Na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Wrocławia został rekomendowany przez prezydenta Jacka Sutryka. Nie był nigdy członkiem partii politycznej.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył studia magisterskie z zarządzania i Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień magistra prawa. Przez osiemnaście lat pracował w biznesie. Współtworzył spółki i start-up’y, z sukcesem wprowadzał podmioty gospodarcze na Giełdę Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w obszarach IT, e-commerce, energetyce, reklamie, strategiach brandowych i marketingowych oraz w branży budowlanej.    

Jakub Mazur to także współtwórca sukcesu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Przez dwa lata był Pełnomocnikiem ds. Komunikacji i Marketingu tego największego w historii Polski wydarzenia kulturalnego.

Jest doświadczonym managerem, który w związku z propozycją objęcia funkcji wiceprezydenta obecnie wygasił całą swoją działalność biznesową.

Będzie sprawował nadzór nad nowym, niezwykle ważnym Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta, w skład którego wchodzą: Wydział Architektury i Budownictwa, Biuro Rozwoju Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek – Oli i Marysi.

Scroll to Top