Inżynier Roku w kategorii Kierownik Budowy

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przyznała tytuł “Inżyniera Roku” w kategorii Kierownik Budowy mgr inż.Markowi Wolnemu za obiekt “Dominikański”

autor filmu : Maria Nawrot,    zdjęcia :  Andrzech Ploch

 

 

 

Scroll to Top