W Górach Stołowych pszczoły żyją dziko w kłodach bartnych

 

Ponad 150 uczestników wędrówki z okazji “Dnia Pszczoły” poznawało tajemnice dziko żyjących pszczół w lasach Parku Narodowego Gór Stołowych (8.08.2016 r.). Na trasie znalazły się m.in. stanowiska z kłodami bartnymi, wykonane z wydrążonych pni świerkowych, które są domami dla owadów. Przyrodnicy z pomocą finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzą na tych terenach od 2014 r. program przywracania do życia w naturze pożytecznych owadów-zapylaczy.

Pracownicy Parku zamontowali 18 kłód bartnych dla pszczoły miodnej oraz dwa stanowiska dla pszczoły murarki. Owady pochodziły ze specjalistycznej pasieki w Stróżach (województwo małopolskie). – Pszczoły na całym świecie, także w Polsce masowo wymierają. Jedną z przyczyn tego niebezpiecznego zjawiska jest nadmierne stosowanie pestycydów w uprawach rolniczych – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Organizatorzy akcji przypominają, że te pożyteczne owady podtrzymują życie na Ziemi dzięki zapylaniu roślin. – Bez działalności tych owadów nie istniałoby wiele roślin w naszym środowisku – mówi Anna Gad z Parku Narodowego Gór Stołowych. – Nawet do 90 proc. roślin w naszej strefie klimatycznej to gatunki owadopylne – dodaje.

Pszczoły dostarczają człowiekowi oprócz pożywnego miodu także takich cennych produktów jak: pyłek pszczeli, pierzga, propolis, mleczko pszczele i jad pszczeli. Program restytucji pszczół jest współfinansowany z WFOŚiGW we Wrocławiu jako jeden z elementów zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”.

fot. Park Narodowy Gór Stołowych

Scroll to Top