Dolnośląskie Uzdrowiska gotowe na przyjęcie kuracjuszy!

Od 11 marca – po pięciu miesiącach zamknięcia, uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy czekali na leczenie uzdrowiskowe, mogą rozpocząć turnusy na podstawie skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ.

Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozwoju pandemii, pod koniec października działalność uzdrowiskowa została zawieszona. Było to konieczne zważywszy na fakt, że większość osób przebywających w sanatoriach to seniorzy powyżej 60. roku życia, którzy znajdują się w grupie najwyższego ryzyka.

Dolny Śląsk niewątpliwie słynie z uzdrowisk, możemy pochwalić się tym, że aż 12 miejscowości w naszym regionie ma status zdroju. Do samorządu województwa dolnośląskiego należą przepięknie położone kompleksy: Uzdrowisko Lądek-Długopole, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina oraz Sanatoria Dolnośląskie. Uzdrowiska są już przygotowane do przyjęcia pacjentów. Będzie się to odbywało z zachowaniem szczególnych zasad. W sumie w naszych uzdrowiskach do dyspozycji kuracjuszy jest ponad 800 miejsc noclegowych mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski

Przede wszystkim w turnusach mogą uczestniczyć osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 dwiema dawkami szczepionki. Po drugie uzdrowiska będą otwarte dla tych, którzy mają negatywny test na SARS-CoV-2. Warto też zaznaczyć, że w dużej mierze pracownicy uzdrowisk zostali już zaszczepieni w ramach szczepień grupy 0, dzięki temu ryzyko zakażenia zostało maksymalnie ograniczone.

Prawie 98 % naszej załogi została już zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki. Wszystkie nasze obiekty czekają obecnie na kuracjuszy i przygotowane są do tego, aby działać w obowiązującym reżimie sanitarnym. Nasz pierwszy turnus (zgodnie z podpisanymi wcześniej harmonogramami) rozpocznie się 18 marca – zapewnia Prezes Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A Ireneusz Grzybowski.

Test na obecność wirusa musi być wykonany z materiału pobranego nie wcześniej, niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Co ważne, można go wykonać bezpłatnie we wskazanych punktach pobrań drive-thru. Zostanie on sfinansowany przez NFZ. Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Osoby wykonujące test na obecność SARS-CoV-2 przed leczeniem uzdrowiskowym nie ​są objęte kwarantanną. Jeśli jednak wynik okaże się pozytywny, zostaną objęte izolacją. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. Dlatego przed wyjazdem na leczenie należy skontaktować się z sanatorium i podać aktualny numer telefonu.

Obiekty Uzdrowiska spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS. Są dostępne środki dezynfekujące z ogólnodostępnymi dozownikami. Posiadamy zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz wdrożone procedury, które pozwolą nam bezpiecznie przeprowadzić naszych Kuracjuszy przez turnus. W obiekcie JUBILAT mamy 236 miejsc, jesteśmy gotowi przyjąć 124 osoby. Na dzień 11 marca NFZ wydał nam 99 skierowań z czego potwierdzone zostały 74 przyjazdy. zapewnia Joanna Walaszczyk Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole.

Sanatoria Dolnośląskie mają do dyspozycji łącznie 245 miejsc noclegowych – 115 w Sanatorium Uzdrowiskowym „Azalia” w Szczawnie Zdroju oraz 130 miejsc w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” w Dusznikach Zdroju.

Do naszych dwóch kameralnych obiektów sanatoryjnych NFZ zgodnie z kontraktem wystosował 220 skierowań. Dziś przyjechało do nas 53 kuracjuszy. Liczymy na obłożenie naszych obiektów na poziomie 50 procent. Chętnych do przyjazdu – po szczepieniach, z ujemnym wynikiem lub oczekujących na wynik– łącznie na dwóch obiektach na ten moment jest ponad 120 osób. Sytuacja jest dynamiczna – wciąż w systemie pokazują się wyniki uprawniające do przyjazdu – mówi Prezes Sanatoriów Dolnośląskich Tomasz Maciejowski

Scroll to Top