Wody Polskie monitorują zjawiska lodowe w regionie [AKTUALIZACJA 18.02.2021]

Widok na jaz Bartoszowice na Odrze we Wrocławiu. Fot. Arkadiusz Kubiaczyk.

W związku z ustąpieniem fali mrozów i prognozami długotrwale utrzymujących się wyższych temperatur powietrza, pracownicy i służby Wód Polskich monitorują sytuację w całym regionie. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na bieżąco zbiera i analizuje dane dotyczące zjawisk lodowych oraz roztopów i spływu wód z pokrywy śnieżnej na rzekach i potokach w Polsce południowo-zachodniej.


AKTUALIZACJA 18.02.2021 GODZ. 11.00:

Stany wód na wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, niskich i ostrzegawczych. Obecnie obserwuje się powolne  topnienie pokrywy śnieżnej w niżej położonych rejonach, powodujący wzrosty stanów w górnych odcinkach rzek. Zbiorniki retencyjne rozpoczęły gromadzenie nadmiaru dopływającej wody. Sytuacja jest stabilna i cały czas monitorowana przez terenowe służby Wód Polskich, koordynowane za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu. Na Odrze i pozostałych rzekach w regionie lokalnie obserwowane są zjawiska lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego. W śluzach, kanałach i awanportach występuje pokrywa lodowa, dlatego cała Odrzańska Droga Wodna wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym nadal pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięta dla żeglugi.

Scroll to Top