Zwolnienia ze składek ZUS

Tylko tydzień został właścicielom szkolnych sklepików i pilotom muzealnych wycieczek na wysłanie wniosku do ZUS. Właściciele sklepików mogą o końca września wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. – Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty z powodu pandemii, mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca tego roku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka zastrzega, że do otrzymania zwolnienia trzeba spełnić określone w przepisach warunki i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie. – Jednym z nich jest posiadanie dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły potwierdzającego, że przedsiębiorca miał umowę najmu przez okres, co najmniej 14 dni w miesiącu, o który wnioskuje – wyjaśnia Kowalska-Matis. Ten dokument i oświadczenie potwierdzające spadek przychodu, o co najmniej 40 proc. w tych miesiącach, za które przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie należy wysłać do ZUS razem z wnioskiem o zwolnienie ze składek. – Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub września 2020 roku – informuje rzeczniczka Pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników 30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów. Mogą oni ubiegać się o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod warunkiem m.in. spadku przychodu, o co najmniej 75 proc. Należy porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

Zwolnienia ze składek ZUS Read More »