Wrocławska firma wesprze 260. dzieci z Afryki

3 tysiące USD w pierwszej transzy – tyle środków na odnowienie kompleksu szkolnego w Zanzibarze przekazała spółka z Wrocławia mieszkańcom osady Mikungunini. To już kolejna inicjatywa Futuro Finance, która wspiera interesy społeczne – nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie czy w Afryce.

Wsparcie finansowe to jedno z wielu aktywności, jakie w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu podejmuje wrocławska firma, zajmująca się doradztwem finansowym, która angażowała się już w akcje charytatywne (m.in. z Polską Akcją Humanitarną, niosąc pomoc poszkodowanym cywilom w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, budując studnię w Sudanie Południowym, a teraz wspierając dzieci z Zanzibaru). Pracownicy Futuro Finance odwiedzili Afrykę w ramach wyjazdu pracowniczego i mieli okazję poznać jej mieszkańców oraz problemy, z jakimi się borykają. Ich spotkanie z przedstawicielami osady przyczyniło się do powstania wspólnej inicjatywy. Dziś w Mikungunini trwają pracę nad budową kompleksu szkolnego, a wkrótce na rzecz tych działań zostaną przekazane kolejne transze środków – łącznie 15 tysięcy USD. Dzięki wsparciu, 260. afrykańskich dzieci w różnym wieku będzie miało możliwość skorzystania z lekcji m.in. języka angielskiego, planowane jest także utworzenie lokalnego punktu medycznego. Zakończenie prac przewidywane jest w październiku tego roku.
W kwestiach organizacyjnych Futuro Finance współpracuje z Fundacją  Szlachetnych Czynów, która dobrowolnie zaangażowała się w formalności, związane z inwestycją w afrykańskiej osadzie.
Współpraca z Fundacją Czynów Szlachetnych wynika z naturalnej potrzeby współdziałania przy projektach, które wspierają potrzebujących. Miałam okazję osobiście odwiedzić wioskę Mikungunini i żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać warunków, w jakich na co dzień egzystuje miejscowa ludność. Na miejscu nie ma nawet wykwalifikowanego nauczyciela, a jako pedagodzy wybierani są zwykle Ci, którzy „dysponują” największą wiedzą wśród miejscowych, dlatego tak ważne jest zapewnienie podstawowych warunków pracy dla nauczycieli i nauki dla tamtejszych dzieci
-mówi Agata Brucko-Stępkowska, Prezes Zarządu Futuro Finance.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to praktyka coraz częściej stosowana przez polskie firmy. Prowadząc np. działalność edukacyjną, nastawioną na ochronę środowiska czy wspieranie lokalnych społeczności, przedsiębiorcy mogą mieć wpływ m.in. na niwelowanie różnic kulturowych, społecznych oraz odpowiedzialne uczestnictwo nie tylko w życiu gospodarczym, ale także społecznym.
Na zdjęciach: przekazanie środków finansowych mieszkańcom wioski, źródło: Futuro Finance.

Scroll to Top