Seniorzy mają nowego rzecznika

Poprawa jakości życia wrocławskich seniorów, a także jego urozmaicenie to jeden z najbardziej kluczowych wątków programu prezydenta Jacka Sutryka „100 zadań na 100 dni”.  Seniorzy, których w populacji Wrocławia będzie przybywać,  to element polityki rozwojowej, a nie problem – podkreśla Jacek Sutryk.

Sprawy seniorów to kwestia miejska, a nie senioralna. Dotyczą one gospodarki, kultury, rodziny, edukacji czy sportu. Dlatego dla planowego rozwoju polityki senioralnej konieczne jest zapewnienie podstaw finansowania, a także rozwijanie przedstawicielstw senioralnych na szczeblu samorządowym oraz kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Polityka senioralna winna więc być:

– nowoczesna i innowacyjna (wachlarz nowoczesnych i przyjaznych seniorom możliwości i narzędzi)
– dofinansowana (środki zabezpieczone w budżecie – rosnący fundusz senioralny)
– solidnie reprezentowana/umocowana w instytucjach (nowe organy i wzmocnienie istniejących)
– wyprzedzająca (badania, diagnoza, strategia w obliczu galopującej zmiany demograficznej).

– Docelowo planujemy przeznaczać na Wrocławski Fundusz Senioralny ok. 4 mln zł, natomiast w ramach podjętych już działań zabudżetowaliśmy kwotę ponad 1,8 mln zł  – mówi prezydent Jacek Sutryk. – Jednym z zadań, którego nie ująłem w 100 pracach, ale o którym mówiłem podczas kampanii i w moim programie wyborczym, jest  również Senioralny Fundusz Wyjazdowy. To dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych. Na ten cel zarezerwowaliśmy 150 tys. zł – dodaje. Szczegóły na stronie wcrs.wroclaw.pl/sfw.

O interesy wrocławskich seniorów zadba teraz Rzecznik Seniora i Opiekuna.  Rzecznikiem została Ilona Zakowicz, pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora, od 2009 roku zaangażowana w działania na rzecz osób starszych.  Ilona Zakowicz jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

         Praca z seniorami nie jest mi obca ani w teorii, ani w praktyce. Zajmuję się nią od dziesięciu lat. Poza tym piszę pracę doktorską w tym temacie i mam nadzieję niebawem ją zakończyć – mówi Ilona Zakowicz.

Przypomnijmy, że Jacek Sutryk już wcześniej wdrożył w życie następujące punkty ze swojego programu stu zadań na pierwsze sto dni prezydentury: „Uruchomię program Taxi Senior”, „Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora”, „Uruchomię Radiowy Klub Seniora” oraz „Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych”.

Scroll to Top