Krzysztof Maj dyrektor Generalny Strefy Kultury Wrocław o kontynuacji ESK i planach na rok 2018. Więcej na www.strefakultury.pl i fb.com/strefakulturywroclaw

Na bazie dośwadczeń ESK powstała nowa instytucja – Strefa Kultury Wroclaw. Na jej działalność składają się trzy główne filary: miejsca, festiwale i programy. Dyrektorem Generalnym Strefy Kultury został Krzysztof Maj jeden z kuratorów ESK. Dzis na konferencji prasowej Rafał Dutkiewicz ogłosił kontynuację działań ESK skierowanych do mieszkańców naszego miasta i odwiedzajacych nas turystow.
STREFA KULTURY WROCŁAW – PROGRAMY

SĄSIADUJEMY
Sąsiedzkie działania kulturalne skierowane do mieszkańców czterech wrocławskich osiedli (do Ołbina, Brochowa i Przedmieścia Oławskiego dołączy w 2018 roku Kleczków), którzy mogą wziąć udział w podwórkowych koncertach, happeningach, warsztatach, pokazach filmowych i spektaklach. Do współpracy zaproszeni zostali lokalni partnerzy, którzy tworzą program wydarzeń wraz z mieszkańcami.
www.strefakultury.pl/Sasiadujemy | fb.com/Sasiadujemy

MIKROGRANTY
Program współorganizacji projektów, w którym mieszkańcy miasta mogą zrealizować swoje pomysły na działania o charakterze kulturotwórczym ze wszystkich dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej o charakterze kulturotwórczym. Jest nastawiony na edukację i wsparcie rozwoju umiejętności związanych z aktywnym wpływem na rzecz społeczności lokalnej.
www.strefakultury.pl/Mikrogranty | fb.com/Mikrogranty

AIR WRO
Program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej. Jego zadaniem jest wsparcie i promocja działań twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki – artystów, kuratorów, badaczy, dziennikarzy, animatorów i menedżerów, którzy są zainteresowani współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chcą budować międzynarodowe relacje kulturalne.
www.strefakultury.pl/AIRWro | fb.com/AIRWro

PRAKTYCY KULTURY
Działania warsztatowe, laboratoria, konferencje i otwarte sesje kreatywne skierowane do przedstawicieli sektora pozarządowego, instytucji oraz osób działających niezależnie. Program ma przygotować kreatorów kultury do reagowania na potrzeby odbiorców i współtworzenia miejsc dedykowanych kulturze, a także rozwijać sieci współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury

WROCŁAWSKI PROGRAM WYDAWNICZY
Program skierowany do wydawców książek i czasopism dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska. Jego nadrzędnym celem jest promowanie wartościowych tekstów literackich, naukowych i dziennikarskich, skupiających się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym.
www.strefakultury.pl/WroclawskiProgramWydawniczy

KOALICJA MIAST
Pierwszy w historii Europejskich Stolic Kultury projekt, w którym współpracę podjęły miasta ubiegające się o ten tytuł. W latach 2018–2019 realizowany będzie jako wspólny program miast-koalicjantów, mający na celu podnoszenie kompetencji oraz rozwój pola kultury – zaplanowano m.in.: wizyty studyjne, seminaria problemowe, spotkania z ekspertami dotyczące bieżących zjawisk i działalności w kulturze miejskiej.
www.strefakultury.pl/KoalicjaMiast | fb.com/KoalicjaMiast

Scroll to Top