PODATKi OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA DOTYCZY WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia informuję, że od 09 lutego 2017 r. do 01 marca 2017 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia będą doręczać mieszkańcom Wrocławia decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.  Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 01.03.2017 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

 

Scroll to Top