Niemiecka Nagroda Narodowa dla Rafała Dutkiewicza

Niemiecka Fundacja Narodowa uhonorowała dziś, 13 czerwca, Rafała Dutkiewicza prezydenta Wrocławia Niemiecką Nagrodą Narodową 2017. W obecności ponad czterystu gości z całej Europy, prezydent Wrocławia wyróżniony został za swoje zaangażowanie  na rzecz polsko-niemieckich stosunków, wspieranie integracji obu krajów z otwartą Europą oraz kształtowanie europejskiego charakteru Wrocławia. Fundacja traktuje to wyróżnienie jako sygnał dla otwartej na świat Polski.
W uroczystości, która odbyła się w Katedrze Francuskiej w Berlinie udział wzięło kilkaset osób, w tym m.in. Horst Köhler i Joachim Gauck, byli Prezydenci Niemiec.
Rafał Dutkiewicz jest trzecim Polakiem uhonorowanym tą nagrodą. Wcześniej otrzymali ją m.in. Tadeusz Mazowiecki i Arcybiskup Alfons Nossol.
  W dokumencie, podpisanym przez prezesa zarządu prof. dr. Richarda Schrödera, przewodniczącego senatu prof. dr. Horsta Köhlera oraz przewodniczącego rady kuratorów dr. Rüdigera Grube, czytamy:

,, Rafał Dutkiewicz to polski polityk o europejskich horyzontach, który ma szczególne zasługi dla kształtowania europejskiego charakteru swojego miasta oraz stosunków polsko-niemieckich. Niemiecka Nagroda Narodowa dla dr.Rafała Dutkiewicza to wyraz wdzięczności dla niego i dla wszystkich ludzi w Polsce, którzy działają na rzecz harmonijnego współistnienia Niemców i Polaków we wspólnej Europie.

Urodzony we Wrocławiu Prezydent Instytutu Goethego, Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, członek Senatu Niemieckiej Fundacji Narodowej, powiedział w swojej laudacji „ Rafał Dutkiewicz  wierzy w przyszłość pamięci. Dlatego też –
w opozycji do polskiej polityki nacjonalistów i komunistów, którzy w karkołomnej i bezwzględnej polonizacji wymazali i uczynili tabu z wszystkiego, co nie pasowało do obrazu legitymizowanej etnicznie ciągłości – przejął on historię Wrocławia jako całość i nie dzieli jej, stosując kryterium narodowościowe.(…) Dzięki ścisłej współpracy w ostatnich latach stał się on moim bliskim partnerem zarówno w kwestii relacji polsko-niemieckich, jak i pod względem politycznego zrozumienia potencjału rozwojowego Europy. Gratuluję serdecznie Niemieckiej Nagrody Narodowej.

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia przemawiając zakończył: ,,Chciałbym podziękować za przyznanie mi tak wspaniałej nagrody. Nie wiem, czy zasłużyłem. Mam wrażenie, że to nagroda dla mojego miasta. Dla Wrocławia. A jeśli także dla mnie, to dedykuję ją mojemu nauczycielowi języka niemieckiego Stefanowi Pflaumowi. I wszystkim nauczycielom obcych języków na świecie. Tym, którzy pomagają światu w rozmowie”.

Scroll to Top