Medycyna laboratoryjna w ochronie zdrowia

11 grudnia 2019 r w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ulicy Matejki odbyło się konferencja naukowo -szkoleniowa „Medycyna laboratoryjna w świetle zmian systemowych w ochronie zdrowia” .W konferencji udział wzięli wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który mówił o informatyzacji w ochronie zdrowia, m.in. o e-receptach, które będą obowiązywać od nowego roku;

Prezes Krajowej Izby Laboratoryjnej Alina Niewiadomska przedstawiła działania samorządu na rzecz diagnostów w zakresie: szkoleń, konferencji, które mają patronat Ministerstwa Zdrowia, legislacji, współpracy z organizacjami władzy państwowej.

Udział wziął również Dominik Krzyżanowski –Dyrektor Departamentu Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przedstawił zagadnienia dotyczące polityki zdrowotnej na obszarze Dolnego Śląska w odniesieniu do diagnostyki laboratoryjnej .Podkreślił ,że powinniśmy dążyć do optymalizacji wykorzystania zasobów kadrowych i infrastrukturalnych.

W panelu wziął udział również z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. ekonomiczno-finansowych , których mówił o świadczeniach medycznych i sprawozdawczości w tym badania laboratoryjne i na koniec zabrała glos Iwona Drelichowska –Stopa –Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej , Dolnośląski Urząd Wojewódzki , która omówiła specjalizacje diagnostów laboratoryjnych na terenie Dolnego Śląska oraz zdawalność na przełomie trzech ostatnich lat .

W/ g organizatorów w konferencji wzięło ponad 150osób .

Diagnostyka laboratoryjna stanowi ważną gałą ż medycyny i powinna mieć należyte miejsce w ochronie zdrowia a w ciąż diagności laboratoryjni zarabiają bardzo mało w stosunku do innych zawodów medycznych a zapowiadane podwyżki przez Ministerstwo Zdrowia wynikające ze wzrostu wyceny  świadczeń które miały być przeznaczone głównie na podwyżki, ale tylko dla zawodów medycznych – tak podkreślał Minister ,które nie zostały objęte do tej pory podwyżkami na podstawie odrębnych rozporządzeń – w większości te grupy zawodowe nie otrzymały je.

Tekst Wiesława Kwaśnik

Scroll to Top