WROCŁAWSKI PROGRAM WYDAWNICZY RUSZA 29 LIPCA

Już wkrótce otwarty zostanie dodatkowy nabór projektów książek i czasopism, które ubiegać się będą o dofinansowanie w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Zgłoszenia przyjmowane będą od 29 lipca. 

 Celem prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie wydawców podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, których działania nie mieszczą się w ramach komercyjnego rynku wydawniczego. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: mogą być nimi książki poświęcone Wrocławiowi lub regionowi albo prezentujące dowolną dziedzinę twórczości czasopisma o profilu kulturalno-artystycznym. Dotychczas w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego ukazało się ponad 80 publikacji książkowych i prasowych, m.in. „Rita Baum”, „Chidusz”, „Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, „Rock we Wrocławiu”, „Sztuka podręczna Wrocławia” czy„Orbis Wratislaviae”. Podczas ostatniej edycji, której laureatów poznaliśmy na początku czerwca, wyróżnionych zostało 19 projektów książek i czasopism, których wydanie dofinansowane zostało łączną kwotą niemal 330 000 złotych.

Dodatkowy nabór wniosków do Wrocławskiego Programu Wydawniczego potrwa od 29 lipca do 9 sierpnia (decyduje data wpłynięcia wniosku). Wnioski wraz z załącznikami (w tym dwoma ostatnimi numerami czasopisma lub pełnym tekstem książki) są przyjmowane w sekretariacie Strefy Kultury Wrocław przy ul. Ruskiej 46A, brama B (wejście od ul. św. Antoniego 23-25), lok. 203, 50-079 Wrocław. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym Regulaminem Naboru Dodatkowego do Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Regulamin oraz formularze wniosków można pobrać pod adresem www.strefakultury.pl/programy/wroclawski-program-wydawniczy. Wyniki naboru dodatkowego zostaną ogłoszone na przełomie wrześnie i października.

Scroll to Top