Premiera filmu “Szepty” na Biennale w Wenecji

Premiera najnowszego filmu w reż. Jacka Nagłowskiego i Patryka Jordanowicza na Biennale w Wenecji

Rozpoczęło się Biennale Cinema – wydarzenie trwać będzie do 7.09 2019. Od tego roku nową sekcją programową jest Biennale College Cinema VR. Powstała w związku z rosnącym zainteresowaniem wirtualną rzeczywistością. Włączenie twórców VR-owych do obiegu konkursowego potwierdza przejaw coraz bardziej znaczącej roli tej technologii w strukturach rozwoju filmu na świecie. Jest to już kolejne wydarzenie filmowe na świecie (np. Sundance), które dostrzega jej rosnące znaczenie i dąży do jej popularyzacji w festiwalowym obiegu.

 Sekcja College Cinema VR oparta jest na zasadach konkursu, którego pierwszy etap polega na analizie nadesłanych scenariuszy i selekcji 12 najlepszych projektów. Kolejnym krokiem są spotkania z ekspertami w Wenecji i praca nad rozwojem projektów. Finałem jest wybór najlepszego projektu, który uzyska dofinansowanie na produkcję. Efektem końcowym pracy jest premiera filmu na festiwalu Biennale.  W tym roku wsparcie uzyskał  projekt – ‘Szepty’ w reżyserii Jacka Nagłowskiego i Patryka Jordanowicza, którzy dotychczas współpracowali m. in. przy produkcji filmów: Gugara, Katatonia. Jacek Nagłowski to łódzki reżyser i producent takich filmów jak Deer Boy, W cieniu (Centrala), natomiast Patryk Jordanowicz to autor zdjęć do takich filmów jak: Na bank się uda, Medium czy Córka.

Akcja nagrodzonego filmu rozgrywa się na pograniczu polsko–białoruskim, tam gdzie Wschód styka się z Zachodem, przyroda jest dzika i tajemnicza. Życie i śmierć nie oznaczają tu tylko trwania i zaniku jakichś biologicznych procesów, ale posiadają pozaracjonalną, nieprzeniknioną, niewerbalizowalną siłę strukturyzującą całą rzeczywistość. Tutaj właśnie żyją szeptuchy. Uzdrawiają, korzystając z tradycji Wschodu: mocy słowa, gestu, obrazu. „Szepty” to eksperyment VR, który zanurzając odbiorcę w świat ekstremalnej natury, pogańskich rytuałów i prawosławnej religijności daje możliwość doświadczenia stanu umysłu związanego z uprawianymi od setek lat praktykami. Projekt konkurował z takimi projektami jak: Ways to school reż. Zohar Kfir, This is for you reż. Mercedes Arturo czy My room, reż. Uta Arning.

Galeria

 

Opis wszystkich dwunastu projektów biorących udział w konkursie dostępny jest pod tym adresem. Link do programu pokazów doświadczeń VR na Biennale można znaleźć tutaj.

Scroll to Top