Ludzie Ognia w Arsenale Miejskim

Trzecia  edycja imprezy plenerowej organizowanej przez Muzeum Archeologiczne w ramach Dni Wrocławia poświęcona będzie w całości prezentacji  rzemiosł opartych na wykorzystaniu ognia, funkcjonujących na ziemiach polskich w starożytności. Osią programu będzie rekonstrukcja wytopu żelaza w piecu dymarskim wzorowanym na obiektach sprzed niemal 2 tysięcy lat, odkrywanych przez archeologów m.in. na Śląsku. Podczas pierwszego dnia imprezy wznoszony będzie gliniany szyb pieca oraz w specjalnym palenisku prażona będzie ruda żelaza. W drugim dniu w dymarze-rekonstruktorzy przeprowadzą proces wytopu, którego finałem w godzinach popołudniowych będzie wydobycie z pieca i przekuwanie tzw. łupki, czyli bryły surowego żelaza. Przez cały czas działał będzie warsztat kowalski produkujący gotowe wyroby.

W imprezie uczestniczyć będą również rekonstruktorzy prezentujący szereg innych „wysokotemperaturowych” rzemiosł. Po raz pierwszy w Arsenale zaprezentuje swój warsztat odlewnik-brązownik. Dużą atrakcją będzie jak zwykle przyjrzenie się dawnej technologii produkcji naczyń glinianych i ich wypału w piecu garncarskim. Odmienny charakter będzie miała praca szklarzy wytwarzających biżuterię w formie różnokolorowych paciorków. Z kolei, ze skomplikowanymi technikami wykonywania srebrnej biżuterii w pradziejach zapozna zwiedzających mistrz-złotnik.

Ponieważ żelazo stanowiło w okresie rzymskim podstawowy surowiec do produkcji broni i uzbrojenia, interesującym punktem programu będzie przedstawienie dwóch rywalizujących ze sobą ówcześnie militarnych światów: rzymskich legionistów i barbarzyńskich wojowników reprezentowanych przez tajemniczych Hariów. Oprócz pokazów broni i uzbrojenia przewidziane są również inscenizacje historyczne z ich udziałem.

ZAPRASZAMY    WSTĘP WOLNY!

Arsenał Miejski

16 czerwca (sobota), godz. 12.00-19.00

17 czerwca (niedziela), godz. 11.00-18.00

Pełny program na www.mmw.pl

Scroll to Top