MIASTOmovie 6

STREETdata OTWARCIE  26.09.2018r.

wizerunku dwóch ulic we Wrocławiu (Świdnickiej i Piłsudskiego) skonfrontuje interdyscyplinarne podejście z problemami i korzyściami, jakie ono rodzi. Opowie też o międzynarodowym sukcesie projektu analizy i projektowania zmian dla ulicy Piłsudskiego w naszym mieście. Magdalena Śliwińska i Piotr Szymański poprzez przedstawienie funkcjonowania bike sharingu we Wrocławiu, analizie sposobów i ciągów komunikacyjnych, z których korzystają mieszkańcy miasta, doszli do katalogu nietypowych aktywności do których wykorzystują ulice, modeli ruchu i codziennych praktyk z nimi związanymi, a także dalszego budowania struktur, wykresów i zależności jednych danych na drugie. Ich wielomiesięczna praca na wąskim przypadku pozwoliła na zgromadzenie bogatych danych o ulicach i ich siatce, które poddane obróbce mogą zostać wykorzystane do społecznej diagnozy wrocławian oraz twardego planowania zmian w wyznaczaniu traktów komunikacyjnych i planowaniu ich charakteru.

Przestrzeń spotkania i dyskusji stanie się dla nas okazją do pogłębienia refleksji nad rolą ulicy w mieście, sposobach jej odbioru, postrzegania i potencjałach, jakie jej analiza różnymi technikami niesie.

26.09, 17:30-20:00 TIFF Center
STREETdata: Otwarcie – wernisaż sceny artystyczno-badawczej MIASTOmovie 6, dla której rozważań punktem wyjścia staną się prace multimedialnych artystów Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego. Inspiracją i głównym tematem “STREETdata” są obiektywne, wyizolowane z zachowań użytkowników ulic dane – zbiory informacji zbyt obiektywnych, by być rzeczywistym opisaniem miejskiego życia, stawiające jednak pytania i oferujące odpowiedzi na temat realnego doświadczania ulicy.

20:00-22:30 Kino Nowe Horyzonty

FILM / ULICA Oficjalne otwarcie festiwalu: Czekając na Barcelonę”, reż. Juho-Pekka Tanskanen, Finlandia 2018, 85 min.
+ DYSKUSJA, 75 min.

22:30-00:30 Recepcja

KLUB FESTIWALOWY     Antybankiet

ul. Ruska

Scroll to Top