Dolnośląski Sejmik Klimatyczny

Wczoraj w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu miał miejsce Dolnośląski Sejmik Klimatyczny – „Zmiany klimatyczne, a susza”. Ideą spotkania samorządowców było podjęcie integracji środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w zakresie ochrony zasobów wodnych.

Galeria , kliknij w obrazek>

 

W wydarzeniu wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z Dolnego Śląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska. Gości oficjalnie przywitali przedstawiciele milickiego samorządu – Sławomir Strzelecki, starosta Milicki oraz Piotr Lach, burmistrz Gminy Milicz. Konferencję rozpoczął wyjątkowy gość, wykładowca i naukowiec, współautor książki „Nauka o klimacie” – Marcin Popkiewicz.
Głos w debacie zabrał też Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia. Jasno stwierdził, że zmiany klimatyczne są faktem, że jest to obecnie jedno z największych wyzwań, któremu razem musimy stawić czoła!
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha zauważył natomiast, że problem suszy jest poważniejszy, niż może wydawać się z pozoru:
– Następują migracje, które są wywołane przez klimat. Stoimy przed wyzwaniem o znaczeniu cywilizacyjnym. W pobliżu Wałbrzycha, na terenie Sudetów, brakuje wody i nic nie wskazuje na to, by się poprawiało. Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć budowę fabryki wody w środku miasta. Mogłaby ona zabezpieczyć wodę dla miasta i okolicznych gmin na najbliższe lata. Region Sudetów wysycha – mimo tego, że sprawia wrażenie oazy zieleni. 

Galeria , kliknij w obrazek>

 

W swoim wspólnym stanowisku samorządowcy stwierdzili, że są zobowiązani zrobić wszystko, aby zatrzymać postępujące zmiany klimatu i podejmować działania adaptacyjne do zmian, które już następują. Podkreślili, że wodę opadową należy traktować nie jako surowiec lecz jako dobro narodowe i podejmować starania by ja gromadzić w miejscu jej powstania. Szczególne znaczenie w tym procesie ma tzw. mała retencja. Mocno wybrzmiało, że działania adaptacyjne wymagają współpracy na linii samorząd – rząd oraz uwzględnić zaangażowanie środków unijnych.
Na zakończenie Dolnośląskiego Sejmiku Klimatycznego Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia, wspólnie z prezydentami, wójtami, starostami i burmistrzami z całego regionu, podpisał się pod dwoma apelami. Przedstawiciele samorządu wystosowali pisma do Rady Ministrów i Sejmu RP oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie kompleksowych działań przeciw globalnemu kryzysowi klimatycznemu

Scroll to Top