2 Kongres Wodny we Wrocławiu

Kongres Wodny to najważniejsze cykliczne wydarzenie poświęcone gospodarce wodnej w kraju, którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


2. edycja Kongresu Wodnego będzie poświęcona zmianom, jakie zaszły w Polsce w zakresie skutecznego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony ekosystemów wodnych, a także adaptacji do obecnych zmian klimatu. To wszystko w kontekście pięciu lat racjonalnego zarządzania wodą oraz ochrony jej zasobów, czyli od momentu powołania Wód Polskich. 

Zdjęcia Janina Pokazka

Scroll to Top